Telefon

+36 70 670 3572

Email

hello@laria.hu

Bejelentkezés

H-Szo. 8.00-19.00


Adatvédelmi tájékoztató

A Laria Stúdió adatvédelmi nyilatkozata

A Laria Stúdió (3213 Atkár, Alkotmány út 59., továbbiakban Szolgáltató), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A www.manualterapia.eu és www.laria.hu weboldalak felhasználói élményének fokozása érdekében Szolgáltató sütiket nem alkalmaz.

Ügyfeleink személyes és céges adatait a legnagyobb biztonsággal kezeljük!

A Laria Stúdió megtesz minden tőle telhetőt a személyes adatok védelme érdekében. Cégünk soha, semmilyen körülmények között nem adja ki, nem adja át, vagy nem kölcsönzi tovább a neki átadott ügyféladatokat, neveket, e-mail címeket, telefonszámokat harmadik fél részére!

Az adatkezelés célja:

A www.manualterapia.eu és www.laria.hu honlap tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az időpontfoglaló űrlapon megadott név, e-mail cím, számlázási cím és telefonszám esetében az adatok kezelésének célja az időpont visszaigazolása, kapcsolatfelvétel az időpont kapcsán, valamint számlázás. Az adatokat az időpontot követően maximum 30 napig tároljuk.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

A kezelt adatok tárolására Szolgáltató az időpontot követően maximum 30 napig jogosult. Az adatok törlése 30 naponta automatikusan megtörténik az időpontfoglaló rendszerben.

Személyes adatok törlése vagy módosítása:

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

Postai úton: Laria Stúdió, 3213 Atkár, Alkotmány út 59.
E-mail útján: hello@laria.hu

Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a hello@laria.hu címre kell elküldeni, amire 10 munkanapon belül választ kap az érintett.

Jogorvoslati lehetőségek:

Jogorvoslati lehetőségért, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tud fordulni az érdekelt adattulajdonos.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a Feliratkozó előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Elérhetőség:

Cégnév: Laria Stúdió
Székhely: 3213 Atkár, Alkotmány út 59.
Email: hello@laria.hu
Telefon: +36706703572